Bangla 21th February Sms, Bangla Shahid Sms, Bangla Bhasa dibos Sms, Bangla Language day Sms, 21 February Sms

Sort By: New first - Old first - Popular

1) Rafiq / Salam / Borkot Aro Hajar beer sontan.Rakhlo Vashar man,Bilie Hajar Apon Pran. Jader Rokte Rangano Ekush Ora Je Omlan, Dhonno Amar Matrivasha Dhonno Oder Pran..Jara Banglar Bir Sontan,Jibon Korese Dan.Diyese Banglar Pran...

By BDup24.Com - Copy This
Length: 230 - April 14, 2016
Like (419) - Dislike (444) - Send This

2) Valobasar majhe kosto ache. Valo thakar majhe shanti ache. Dure thakar majhe tan ache. mone rakhar majhe santona ache. Tai mone rekho....21...FEBRUARY..

By BDup24.Com - Copy This
Length: 152 - April 14, 2016
Like (404) - Dislike (461) - Send This

3) Mukto bangla jugto koro , Sonar bangla dhonno korn, Mukto bangla sobar ache . Jukto kora moder asha, Bangla vasa praner vasa..

By BDup24.Com - Copy This
Length: 126 - April 14, 2016
Like (406) - Dislike (506) - Send This

4) February Amar Bhai ar, February Amar Maayer,Eakusay February. Ami ki Volita Pa...ri!!!...

By BDup24.Com - Copy This
Length: 89 - April 14, 2016
Like (401) - Dislike (429) - Send This

5) J vasar jonno amra eto honney.. J vasar jonno eto roktopat... J vasa amader koreche mohan.. Sei vasa sohid der ke ki vulite pari..

By BDup24.Com - Copy This
Length: 130 - April 14, 2016
Like (387) - Dislike (446) - Send This

6) Daoai boshe ma abar dhan vange, Binni dhaner khoi vaje, khoka tar kokhon ase kokhon ase.

By BDup24.Com - Copy This
Length: 88 - April 14, 2016
Like (441) - Dislike (415) - Send This

7) Rokte kena bangla amar lakho sohider dan, Tobuo keno bondhu tomar bidesher proti tan... Sokal bela panta kheye boishaker oi dine , bikale abar uthcho mete english hindi gane...

By BDup24.Com - Copy This
Length: 176 - April 14, 2016
Like (392) - Dislike (406) - Send This

8) Magu ora bole sobar kotha kere nebe tumar kule suye golpo sunte debe nah .

By BDup24.Com - Copy This
Length: 74 - April 14, 2016
Like (472) - Dislike (401) - Send This

9) Mone pore 52 er kotha, Mone pore 21 february er kotha. Jokhon hariyechi vaider, Diyeche rokto vasar jonno.

By BDup24.Com - Copy This
Length: 106 - April 14, 2016
Like (440) - Dislike (455) - Send This

10) Bangladesh er sonar chele, Vasa sohidder dol. Jibon diye ene dilo bangla vasar fol.. Tader dane ajke amra sadhin vabe bangla boli, Sei sonader tag er kotha kemon kore vuli..

By BDup24.Com - Copy This
Length: 173 - April 14, 2016
Like (401) - Dislike (414) - Send This

11) Rafiq ,salam, borkot aro hajar beer sontan, Korlo vashar man rokkhe bilie apon pran. Jader rokte rangano ekush ora je omlan, Dhonno amar matrivasha dhonno oder pran..

By BDup24.Com - Copy This
Length: 166 - April 14, 2016
Like (408) - Dislike (431) - Send This

12) February february bangla vasar mas , Bangla amar matrivasa metai moner ash.

By BDup24.Com - Copy This
Length: 75 - April 14, 2016
Like (458) - Dislike (490) - Send This

13) Valobasar majhe kosto ache. Valo thakar majhe shanti ache. Dure thakar majhe tan ache. mone rakhar majhe santona ache. Tai mone rekho....21...FEBRUARY.

By BDup24.Com - Copy This
Length: 151 - April 14, 2016
Like (436) - Dislike (443) - Send This

14) February Amar Bhai Er, February Amar Maayer, Eakusay February... Ami ki Volite Pa...ri!!

By BDup24.Com - Copy This
Length: 88 - April 14, 2016
Like (399) - Dislike (478) - Send This

15) Bayann0te vese ota, rokto veja k0to k0tha, Seto amar bangla vasa, Sokol vasar sera....ai voboner sera vasa, Bissojonin kotha, Tar0i maje stan paoa, Bangla amar vasa....

By BDup24.Com - Copy This
Length: 168 - April 14, 2016
Like (451) - Dislike (400) - Send This
Please Login now to submit sms
Bangla Sms Category
Bangla 21 February Sms, Bangla Shahid Sms, Bangla Bhasa dibos Sms, Bangla Language day Sms, Bengali Bhasa dibos Sms, Mother Language Day sms, Bangla Shahid day sms, 21th February sms